Cursus Werken met overeenkomsten

Cursus Werken met overeenkomsten


Wie een overeenkomst sluit, weet dat hij zich eraan moet houden. Dat mag zo zijn, maar niet iedereen weet wat dat in de praktijk kan betekenen. Het is daarom goed dat je jezelf op de hoogte stelt van de voornaamste aandachtspunten bij het werken met overeenkomsten. Wanneer houdt bijvoorbeeld een prestatie op een prestatie te zijn en wanneer is er sprake van wanprestatie? En wat te doen als jij zelf geconfronteerd wordt met partijen die zich niet aan hun overeenkomsten houden? Genoeg valkuilen om het liefst maar een flink eind bij uit de buurt te blijven.


Beschikbaarheid: Op voorraad

35,-

Hier staan wij voor:


100 % garantie, niet tevreden geld terug

Met GRATIS e-book (PDF)

Direct beginnen

Icademy’s ‘Brein-leren’ = de beste online opleidingsmethodiek

GEEN bijkomende kosten

>75.000 tevreden klanten met >250.000 certificaten!

Cursusinformatie
Details

Samenvattend overzicht van wederzijdse rechten en plichten bij het aangaan van een overeenkomst

De e-learning 'Werken met overeenkomsten' legt eerst op een praktische manier uit wat een overeenkomst is en hoe bijvoorbeeld begrippen als 'verbintenis' en 'opschortende en verbindende voorwaarde' in de praktijk werken. Verder krijg je op een rij gezet aan welke eisen een overeenkomst moet voldoen. Het opstellen van een overeenkomst krijgt bijzondere aandacht als het gaat om welke juridische aspecten bepalend zijn voor de vraag of een overeenkomst rechtsgeldig kan zijn. Je maakt onder meer kennis met zaken als wilsovereenstemming, handelingsbekwaamheid en de vraag wanneer een overeenkomst wettelijk toegestaan is. Een afzonderlijk onderdeel van deze online training is gewijd aan het onderwerp wanprestatie, waarbij je uitleg krijgt over de verschillende soorten wanprestaties. Daarin wordt bijvoorbeeld precies aangegeven wanneer er bij een wanprestatie sprake is van overmacht. Natuurlijk besteedt de e-learning ook aandacht aan mogelijke schade die kan ontstaan bij het niet of onjuist nakomen van een overeenkomst. Het laatste onderdeel gaat nog wat dieper in op de rechtskundige aspecten en bespreekt onder meer de aspecten van dwingend en aanvullend recht.

Duur

De e-learning 'Werken met overeenkomsten' duurt ongeveer 45 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2,5 weken.

Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor personen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het sluiten van (zakelijke) overeenkomsten. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Analyseren, Onderzoeken, Instructies en procedures opvolgen, Ondernemend en commercieel handelen.

Werkplekleren

Deze training is prima geschikt binnen MKB Werkplekleren. Bij MKB Werkplekleren volg je de belangrijkste theorie online, en word je in de praktijk begeleid door een ervaren collega, je mentor. Voor de mentor is een gratis Icademy training beschikbaar.

Lesmaterialen

De cursus ' Werken met overeenkomsten' bestaat uit:

  • VideoCollege (32 minuten)
  • E-Book
  • Begrippenlijst
  • Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Leerjournaal
  • Samenvatting
  • Aanbevolen aanpak
  • Checklist overeenkomst opstellen

Toetsing

De cursus ' Werken met overeenkomsten' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat.